Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

  • Mgr., MgA. Fidlerová Klára
  • MgA. Longinová Martina ( pondělí,  úterý 13,00 - 18,00 hodin )