Přihláška

Přihláška

 

 

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k035

V případě přijetí žáka ke studiu je nutné vyplnit a vytisknout tyto dva dokumenty GDPR.

 

Organizace přijímacího řízení

 Přijímací řízení (poslední týden v květnu, první týden v červnu) je organizováno formou ohleduplného setkání, na kterém dítě – budoucí žák:

 

Hudební obor:

 intonace: c2 – a1 (ku-ku, úú, mo, vo),

písně: Kočka leze dolu, Skákal pes, Kočka leze dírou

rytmus: hra na tělo - příklady 2/4 , 3/4  - dvoutaktové  

 

Taneční obor: 

rytmické cítění: hra na tělo - příklady 2/4 , 3/4  - dvoutaktové krokové variace, rozsah kyčelního kloubu, pohyblivost

 

Literárně-dramatický obor: 

četba básně, jazykolam, etuda – např. Zlý pes, Cesta domů, Čert, Pojídání ovoce, V obchodě.

 

Výtvarný obor:

rozlišení primárních a druhotných barev, kresba stromu, postavy.