Informace pro rodiče

11.10.2018

Informace pro rodiče

Přípravné studium

VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §112 a §123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1 Organizace základního uměleckého vzdělávání
§1 (1) V základní umělecké škole (dále jen "škola”) lze zřizovat obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.
§1 (2) Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let věku.
§1 (3) Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku. Počet ročníků základního studia I. a II. stupně v jednotlivých uměleckých oborech stanoví rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (dále jen "rámcový vzdělávací program”).
§1 (4) Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.
 
Přípravné studium hudební – PSH 1, PSH2
Skládá se z hudební nauky - 1 - 2 hodiny, a hry na nástroj - 1 hodina
 
Hra na hudební nástroj
1 hodina týdně - Hra na hudební nástroj, 1,5 hodiny -   Hudební nauka (do 5. ročníku) a Hudební dílna. 
Od 6. ročníku I. stupně pouze Hudební dílna - 1 - 2 hodiny
 
KOLEKTIVNÍ OBORY - 2 - 3 (4) hodiny týdně
Literárně dramatický obor (LDO), -  úterý, středa 
Taneční obor (TO) – každý den
Výtvarný obor (VO) – pondělí - čtvrtek