Informace pro rodiče

30.08.2023

Informace pro rodiče

 Přípravné studium hudební – PSH 1, PSH2

Skládá se z hudební nauky - 1 - 2 hodiny, a hry na nástroj - 1 hodina
 
Hra na hudební nástroj
1 hodina týdně - Hra na hudební nástroj, 1,5 hodiny -   Hudební nauka (do 5. ročníku) a Hudební dílna. 
Od 6. ročníku I. stupně pouze Hudební dílna - 1 - 2 hodiny
 
KOLEKTIVNÍ OBORY - 2 - 3 (4) hodiny týdně
Literárně dramatický obor (LDO), -  úterý, středa 
Taneční obor (TO) – každý den
Výtvarný obor (VO) – pondělí - čtvrtek