Obsah

TS COOL  I

TS COOL  II

TS COOL  IIIa

TS COOL  IIIb

TS COOL  IV

TS COOL  V

Rozdělení žákyň do jednotlivých skupin bude vyvěšeno na nástěnce v tanečním sále č.26...