Obsah

Taneční studio ART ZUŠ Čáslav  (zal. 1. 9. 1998)

TS Art se zaměřuje na tanec scénický, výrazový, moderní, klasický tanec (balet), základy současného tance, dále lidový tanec, muzikál

Vyučované předměty: taneční průprava, taneční technika, taneční praxe

 

Vyučující TS Art:

Hana Losenická Neumanová - zakladatelka, choreografka a vedoucí studia, v současné době na mateřské dovolené

Kateřina Strach Tichá - choreografka a učitelka

Hana Dariusová - choreografka a učitelka studia