Navigace

Obsah

 

DOKUMENTY

Střednědobý výhled činnosti organizace - 2018

Rozpočet 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIJATÍ ŽÁCI KE STUDIU V ZUŠ

Přijímací list I

Přijímací list II - Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy

Přijímací list III - Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů

 

SOUČASNÍ STUDUJÍCÍ ŽÁCI

Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákonných zástupců

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní vzdělávací program
 

Školní řád

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GPDR

Pověřenec: Bc. Jan Hadinec  e-mail: poverenec@meucaslav.cz

Zpracování osobních údajů

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů