Školné ve školním roce 2022-2023 za pololetí

01.06.2022

Školné ve školním roce 2022-2023 za pololetí

Školné je ve všech oborech a všech ročnících  1100,- kč/pololetí