Snížené školné ve školním roce 2020 2021 za pololetí

13.08.2019

Snížené školné ve školním roce 2020 2021 za pololetí

Školné ve všech oborech a všech ročnících bylo ve školním roce 2019/2020 1100,- kč/pololetí

V roce 2020/2021 je  školné sníženo o 300 kč, je tedy stanoveno na částku 800 kč za pololetí