Školné ve školním roce 2019 2020 za pololetí

13.08.2019

Školné ve školním roce 2019 2020 za pololetí

ŠKOLNÉ ve školním roce 2019/2020 za pololetí

Školné ve všech oborech a všech ročnících je 1100,- kč/pololetí