Školné ve školním roce 2021 2022 za pololetí

13.08.2019

Školné ve školním roce 2021 2022 za pololetí

Školné ve všech oborech a všech ročnících bylo ve školním roce 2019/2020 1100,- kč/pololetí